چرا افزایش موجودی مثبت است اما بازده منفی؟

بازده حساب های PAMM فقط به نتیجه معاملات مدیر بستگی دارد. عملیات برداشت و واریز وجه حساب روی بازده هیچ تاثیری نمی گذارند. در صورت فزایش موجودی حساب، این امر را باید در نظر گرفت.

مثال:

فرض می کنیم، در حساب مدیر PAMM مبلغ 300 USD سرمایه گذاری شده است، پس از گذشت زمان و با توجه به معاملات انجام شده فقط 60 USD در این حساب باقیمانده است، یعنی برای 80% کاهش یافته است و این میزان در گزارشات مانیتورینگ نشان داده شده است.

برای برگرداندن بازده به سطح 0 او باید موجودی حساب را 5 بار بیشتر کند - از 60 USD به 300 USD - با انجام چند معامله موفق.

سرمایه گذار تصمیم می گیرد برای جبران راحتتر افت موجدی به حساب 40 USD دیگر واریز کند. موجودی کل حساب برابر شد با 100 USD. اما بازده حساب تغییر نکرده و همچنان 80-% مانده است.

در نتیجه چند معامله موفق، که سود رساندند، موجودی حساب تا 300 USD افزایش می یابد. یعنی به میزان اولیه خود می رسد.

با وجود این نباید فکر کرد که حساب از افت بودجه بیرون آمده است، چون در این صورت موجودی حساب باید 5 بار بیشتر می شد. همانطور که ما به یاد داریم مدیر به حساب مجددا وجه واریز کرده بود، یعنی برای خروج از افت موجودی 100 USD باید برای 5 بار افزایش می یافت. یعنی برای خروج از افت مدیر باید موجودی حساب را به 500 USD افزایش دهد.

در نتیجه برای خروج از افت مدیر باید معاملات موفقی برای 200 USD انجام دهد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.