سرمایه گذاری با پیشنهاد خصوصی چیست؟

مدیر حساب PAMM می‌تواند برای جذب سرمایه گذار پیشنهادی خصوصی برای او ایجاد کند. این سرویس در کابین شخصی  در صفحه حساب PAMM در بخش پیشنهاد در دسترس می‌باشد. برای استفاده از این سرویس روی نشانه () کلیک کنید.

می‌توان چند لینک مختلف ساخت:

  1. نامحدود: بدون محدودیت زمانی و تعداد مراجعه با این لینک برای سرمایه گذاری در حساب PAMM.
  2. با دوره اعتبار: مدت زمان اعتبار این نوع لینک را می‌توان محدود کرد.
  3. یک بار اعتبار: فقط یکبار می‌توان از این لینک استفاده کرد.

مدیر می‌تواند در هر زمانی هر لینک ایجاد شده را حذف کند. مدیر می‌تواند حساب سرمایه گذاری که توسط لینک ایجاد شده است ببیند.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.