حذف حساب PAMM و شرایط حذف؟

حذف حساب PAMM - یعنی حذف تمام حساب های سرمایه گذاری که در حساب PAMM وجود دارند. حذف حساب می تواند از طرف شرکت و یا از طرف مدیر صورت بگیرد.

در صورت حذف حساب PAMM موجودی آن به حساب های شخصی سرمایه گذاران و مدیر انتقال داده خواهد شد..

حذف حساب از طرف مدیر:

حذف حساب از طریق ارسال درخواست از کابین شخصی برای حذف حساب PAMM انجام می شود. هنگام ارسال درخواست در حساب نباید معاملات باز و یا درخواست تعویقی موجود باشند، در صورت وجود این موارد، درخواست رد خواهد شد.

پس از ارسال درخواست حذف حساب PAMM توسط مدیر:

 • امکان انجام عملیات تجاری در این حساب مسدود می شود؛
 • اطلاعات مربوطه در سایت و انجمن منتشر خواهد شد؛

حذف حساب از طرف شرکت

شرکت در صورت عملکرد ناعادلانه از طرف مدیر می تواند حساب او را حذف کند. این عملکردها عبارتند از:

 • سطح پایین شاخص مانیتورینگ حساب PAMM (بدون اطلاع قبلی به صورت خودکار انجام می شود)؛
 • شک به تقلب مدیر (با اخطار قبلی در مورد حذف حساب)؛
 • عدم فعالیت حساب در مدت زمان طولانی (با اخطار قبلی در مورد حذف حساب)؛
 • عدم پیروی از قوانین انجمن (با اخطار قبلی در مورد حذف حساب)؛
 • کمبود فعالیت در بخش بررسی حسابهای PAMM در رشته مربوط به حساب در انجمن (با اخطار قبلی در مورد حذف حساب)؛
 • دیگر عوامل (از جمله بدون اطلاع قبلی به صورت خودکار انجام می شود).

در صورت حذف حساب از طرف شرکت:

 • تمام معاملات باز با قیمت کنونی بازار بسته خواهند شد ( و یا به آخرین قیمت اگر ابزارها به بازارهای جلسه ای بستگی دارند)؛
 • تمام درخواست های تعویقی لغو خواهند شد؛
 • امکان انجام معاملات تجاری در حساب PAMM توسط مدیر مسدود خواهد شد ( به حساب PAMM وضعیت غیر فعال تخصص داده خواهد شد)؛
 • اطلاعات مربوطه در سایت منتشر خواهد شد؛
   

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.