Tic-Tac-Toe

ایکس او – یک نمودار نرخی غیر معمولی در ترمینال تجاری می‌باشد که با بدون توجه به زمان فقط تغییرات مهم نرخ را نشان می‌دهد. ایکس او یکی از اولین نمودارها بود که در آغاز سال قرن گذشته طراحی شد. در آن زمان این نمودار دستی طراحی می‌شد. امروزه معامله‌گران کمی از این نمودار روش تجزیه و تحلیل استفاده می‌کنند. در این نمودار افزایش نرخ با ضربدر مشخص می‌شود و کاهش نرخ با صفر مشخص می‌شوند، و تغییرات زمان در نظر گرفته نمی‌شود. تا زمانی که روند صعودی ادامه داشته باشد در نمودار بدون توجه به زمان ضربدر بوجود می‌آید. نمودار ایکس او اجازه می‌دهد تغییرات مهم نرخ را بدون توجه به تغییرات جزئی بررسی کرد. این نمودار برای کسانی که ترجیح می‌دهند برای معامله از روش‌های تجزیه و تحلیل بلند مدت استفاده کنند، مناسب می‌باشد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.