Budget DeficiДефицит бюдt

Budget DeficiДефицит бюдt

این کمبود وقتی بوجود می‌آ‌ید که مصرف دولت بیشتر از درآمد او است. دلایل ایجاد کمبود بودجه متفاوت می باشند مثلا: کاهش میزان هزینه‌های مصرفی برای تمرکز بودجه برای توسعه بخشی خاصی از دولت و یا سیستم مالی ضعیف و سیاست‌های مالیاتی غیر متاثر. خطر اصلی که که کمبود بودجه به همراه دارد تورم می‌باشد، بنابراین تورم همیشه به صورت منفی درک می‌شود در حالی که کمبود بودجه جنبه‌های مثبتی را هم به همراه دارد، مثلا رشد میزان تقاضا که باعث رشد اقتصاد می‌شود.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.