Hammer

چکش مدل تجزیه و تحلیل فنی می‌باشد که در نتیجه روند نزولی ایجاد می‌شود و نشان دهنده تغییر جهت بازار می‌باشد. این الگو از یک شمع بلند که در نتیجه تغییر شدید نرخ از کف نرخ ایجاد شده است و سایه کوتاه آن تشکیل شده است.

هنگام تشکیل مدل چکش که مدل نزولی تغییر جهت می‌باشد، توصیه نمی‌شود بلافاصله معاملات خرید باز کرد، بهتر است منتظر اطلاعات بیشتری در مورد تغییر جهت نرخ بود.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.