floor

کف نرخ در بازار فارکس کمترین میزان اندیکاتور و یا نرخ را در محدوده خاصی از نمودار می نامند. تغییرات زیگزاگی قله‌ها و فرورفتگی‌های خاصی ایجاد می‌کنند.

تشخیص تغییرات زیگزاگی از تغییرات ساده افزایش و کاهش بسیار آسان می‌باشد. ردیف شدن قلل و فرورفتگی‌ها نشان دهنده حفظ روند صعودی می‌باشد. ردیفی از قلل و فرورفتگی‌های رو به پایین نشان دهنده تغییر جهت به سمت روند نزول می‌باشد. با این حال برای اطمینان از تغییرروند، نرخ باید به کف خود برسد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.