Tail

دم – واژه‌ای از اصلاحات خاصی است که معامله‌ گران می‌کنند و به معنای سایه پایینی شمع ژاپنی و یا مدل می‌باشد، به عبارتی دیگر در شمع ژاپنی فاصله بین حداکثر میزان نرخ هنگام باز شدن و یا بسته شدن بازار و حداقل نرخ مدت زمان معاملاتی می‌باشد. سایه‌های بلند نشان دهنده فعالیت بالا در معاملات می‌باشند. در پایان معاملات با فعالیت‌ بالا نرخ از سطح بازشدن بازار و یا بسته شدن آن فاصله زیادی دارد. سایه کوتاه نشان دهنده فاصله کم بین قیمت‌ها می‌باشند. دم نشان می‌دهد در مدت زمانی مشخص شده خریداران به بازار تسلط داشتند و یا فروشندگان.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.