Elder Rays

Elder Rays

"اشعه‌های الدر - یکی از رایجترین شاخصه‌های فنی برای تعیین روند هستند. با استفاده از این اشعه‌ها می‌توان تعیین کرد که در حال حاضر روند صعودی می باشد و یا نزولی و همچنین این اشعه‌ها برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن کمک می‌کنند.اشعه‌های الدار ابزارهایی مانند پیکان (Bulls Power и Bears Power) ترکیب می‌دهد و اجازه می‌دهد زمان مناسب برای انجام معاملات را تعیین کرد و همچنین کمک می‌کند توسط میانگین متحرک نمایی (EMA) جهت حرکت خط روند را پیش بینی کرد. از این ابزار می‌توان بصورت مستقل استفاده کرد و یا آن را با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی دیگر ترکیب داد. "

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.