Base Interest Rate

نرخ بهره ثابتی که توسط بانک‌ها برای محاسبه میزان کلیدی درصدها برای وام‌های مختلف، تعیین می شود. میزان این بهره به تقاضا و پیشنهاد ارز، نرخ بهره بازار و عوامل دیگر بستگی دارد. ابتدا بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را تعیین می‌کند و سپس بانک‌های دیگر می‌توانند از بانک مرکزی قرض بگیرند. نرخ بهره پایه تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی به طور مستقیم روز ارزش واحد پول کشور تاثیر می‌گذارد. بنابراین دنبال کردن این شاخص به معامله‌گر در انجام عملیات کمک خواهد کرد.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.