نرخ بهره رسمس استرالیا - Official Cash rate

مفهوم: نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی استرلیا با آن در بازار به بانک‌های دیگر وام می‌دهد.

توضیح: نرخ بهره رسمی بانک مرکزی استرلیا که بر اساس نتایج تقاضا و پیشنهاد در بازار پول تنظیم می شود. بانک مرکزی استرلیا سطح نرخ بهره لزومی را تعیین می کند و با عملیات در بازار آزاد این سطح را نگهداری می‌کند. این نرخ اصلی بهره استرالیا می باشد و از عوامل رسمی در روابط بین واسطه های مالی می باشد.

روش تاثیر: نرخ بهره بالا باعث کاهش حجم وام‌های مصرفی و افزایش پس انداز و کاهش رشد اقتصاد می شود.رشد نرخ بهره معمولا باعث افزایش میزان سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش ارزش واحد پول کشور در مدت زمان متوسط خواهد شد. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصاد همراه نباشد ممکن است با عث رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش واحد پول کشور در بلند مدت شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار:در اوایل هر ماه غیر از ژانویه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: ساعت 04:30 صبح به وقت GMT.

منبع: بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank of Australia).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.