نرخ بهره رسمی (نیوزلند) - Official cash rate

مفهوم:> نرخ بهره رسمی که توسط بانک مرکزی نیوزلند تعیین می‌شود.

توضیح: بانک مرکزی نیوزلند از کنترل نرخ بهره به عنوان یک ایزار برای کنترل تورم استفاده می‌کند. بانک مرکزی سپرده‌های بانک‌های خصوصی را با بهره‌ای پایین تر از نرخ بهره رسمی برای 0.25% دریافت می کند و با نرخ بهره بالاتر از 0.25% از نرخ بهره رسمی وام واگذار می کند. میزان OCR در جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی تصویب می شود.

روش تاثیر: نرخ بهره بالا میزان وام های مصرفی را پایین می‌آورد و باعث افزایش پس اندازها می شود و این منجر به رکود رشد اقتصادی می شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جریان سرمایه به کشور و رشد اقتصاد در مدت زمان متوسط می‌شود. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصد همراه نباشد، رشد نرخ بهره باعث رکود اقتصادی خواهد شد و در مدت زمان بلند تاثیر منفی روی نرخ ارز خواهد گذاشت

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هشت بار در سال مصابق با برنامه ریزی بانک مرکزی نیوزلند

منبع: بانک مرکزی نیوزلند (Reserve Bank of New Zealand).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.