GAP

price gap

(شکاف قیمت) - در شرایط زیر بوجو می آید:

  1. Bid نرخ کنونی بیشتر از Ask نرخ قبلی باشد.
  2. Ask نرخ کنونی کمتر از Bid نرخ قبلی باشد.

توجه داشته باشید که شما همیشه نمی‌توانید price gap را روی نمودارها مشاهده کنید. دو نوع price gap وجود دارند:

  • وقتی کمترین price gap در بازده زمانی دقیقه‌ای مشاهده می‌شود.

وقتی کمترین price gap در بازده زمانی دقیقه‌ای مشاهده می‌شود

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که درخواست برای Buy Stop برای سطح 1.4305 تعیین شده است.

آخرین نرخ قبل از price gap (شکاف قیمت) 1.4300 بوده است. نرخ بعدی 1.4331 شد.

در این مثال درخواست تعویقی برای Buy Stop که در سطح 1.4305 قرار دارد، وارد price gap شد.

  • وقتی کمترین price gap در بازده زمانی دقیقه‌ای مشاهده نمی‌شود.

وقتی کمترین price gap در بازده زمانی دقیقه‌ای مشاهده نمی‌شود

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که درخواست Sell Stop در سطح 1.3625 تعیین شده است.

آخرین نرخ قبل از price gap (شکاف قیمت) 1.3628 است و نرخ بعدی برابر بود با 1.3606.

در این مثال درخواست تعویقی Sell Stop که در سطح 1.3625 وارد شکاف قیمت شد.

در نمودار دقیقه‌ای شمع سفید ایجاد شده است، price gap (شکاف قیمت) در این مثال داخل شمع سفید است و در نمودار مشاهده نمی‌شود..

price gap در تجزیه و تحلیل مفصل حساب قابل مشاهده خواهد بود. این تجزیه و تحلیل را می‌توانید در بخش بررسی «حساب‌های تجاری» در کابین شخصی دانلود کنید.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.