pattern

مدل و یا شکل تجزیه و تحلیل فنی این مجموعی از شرایط می‌باشد که وضعیت خاص بازار را نشان می‌دهد و باعث انجام اقداماتی از طرف معامله‌گران می‌شود. به صورت تصویری مدل خیلی آسان در نمودارها دیده می‌شوند و نام مربوطه‌ای دارند (برای مثال مثلث، کف دوگانه وغیره). پس از تشکیل مدل معامله‌گر سیگنالی برای باز کردن و یا بستن معامله و یا تنظیم آن دریافت می‌کند.

دو نوع مدل نموداری وجود دارد – ادامه (که نشان دهنده ادامه اصلاح روند می‌باشد) وتغییر جهت (که نشان دهنده ایجاد شکستگی در روند کنونی می‌باشد).

تمام مدل‌ها در فواصل معین در نمودارهای تکرار می‌شوند. مدل‌های یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل بازار می‌باشند. چون از آنها می‌توان برای ابزارهای مختلف و تایم فرم‌های گوناگون و در بازارهای مالی مختلف استفاده کرد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.