نرخ بهره برای وام های یک روزه (ژاپن) - Overnight rate target

مفهوم: نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن برای وام های یک روزه و یا یک شبه. مهمترین نرخ بهره ژاپن است.

توضیح: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند. بانک مرکزی ژاپن این سطح را با عملیات با اوراق بهادار دولتی کنترل می‌کند. نرخ بهره را شورای مرکزی بانک که از 10 نفر تشکیل شده است تعیین می کنند.

روش تاثیر: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: معمولا یکبار در ماه منتشر می شود (بعضی وقت ها دو بار در ماه منتشر می شود). زمان دقیق انتشار این نرخ مشخص نیست.

منبع: بانک مرکزی ژاپن (The Bank of Japan).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.