Diversification

Diversification

تنوع - تقسیم سرمایه بین چند دارایی با ریسک و بازده مختلف است و به هدف کم کردن ریسک و پایین اوردن میزان زیان‌های اقتصادی انجام می‌شود. معمولا سرمایه گذار، سرمایه خود را در اوراق بهادار صادر کنندگان مختلف سرمایه گذاری کرده و سبد سرمایه گذاری شخصی خود را تشکیل می‌دهد. اگر میزانی از سهام بدون سود و با ضرر باشند، سهام دیگر که از بازده بالایی برخوردارند و میزان زیان را کمتر می‌کنند، بداین ترتیب ریسک را کمتر می‌کنند.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.