ADR (American Depository Receipts)

در یافت سپرده گذاری برای معامله با اوراق بهادار شرکت‌های خارجی که در امریکا مشغول به کار هستند استفاده می‌شود. از سال 1927 مانند اوراق بهادار شرکت‌های امریکایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به دلاز امریکا نرخ خرده اند. به همین صورت در اروپا نیز به صورت آزاد معامله می‌شوند. عارضه ‌ها می‌توانند فرآیند مبادلات را در بازار‌های مختلف بورس بگذرانند. ابزاری برای جذب سرمایه به بازار بورس امریکا و تمام جهان می‌باشند و نام‌ آنها با توجه به شرایط بازارهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.