Làm cách nào để đầu tư vào Danh Mục PAMM?

Trước hết, hãy chắc chắn rằng trong một tài khoản tạm thời của bạn có đủ số tiền để đầu tư vào danh mục đã chọn. Hoặc nạp số tiền cần thiết vào một trong những tài khoản đó.

Sau đó, bạn cần phải:

  • Vào danh sách Danh Mục PAMM.
  • Lựa chọn danh mục bạn quan tâm và ấn vào nút "Đầu tư".
  • Hãy hoàn thành mẫu có sẵn, điền số tiền đầu tư và lựa chọn tài khoản tạm thời để chuyển tiền.
  • Nhấn vào nút "Đầu tư tiền".

Yêu cầu đầu tư sẽ được duyệt vào thời điểm rollover Danh Mục PAMM gần nhất, bao gồm cả thời gian của ngưỡng xử lý yêu cầu. Độ dài của ngưỡng xử lý yêu cầu được quy định tại mục kế hoạch xử lý yêu cầu trên trang giám sát danh mục.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.