رتبه بندی حساب‌های PAMM

نشان‌های افتخار حساب PAMM

‎ثابت
‎به حساب PAMM که بازده آن تا به امروز بیشتر از حداکثر بازده سایر حساب‌های PAMM در تاریخ سرویس PAMM باشد، تعلق می‌گیرد. با این کار اطمینان حاصل می‌شود که این حساب PAMM در جایگاه اول «رتبه‌بندی پویا» قرار می‌گیرد.
‎رتبه 1 پویا
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه اول «رتبه‌بندی پویا» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
‎رتبه 1 سنتی
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه اول «رتبه‌بندی سنتی‌» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
Koto
‎رتبه 2 پویا
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه دوم «رتبه‌بندی پویا» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
‎رتبه 2 سنتی
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه دوم «رتبه‌بندی سنتی‌» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
‎رتبه 3 پویا
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه سوم «رتبه‌بندی پویا» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
‎رتبه 3 سنتی
‎به حساب PAMM‌ که در جایگاه سوم «رتبه‌بندی سنتی‌» قرار دارد تعلق می‌گیرد.
‎5 حساب برتر پویا
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه چهارم و پنجم «رتبه‌بندی پویا» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎5 حساب برتر سنتی
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه چهارم و پنجم «رتبه‌بندی سنتی» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎15‌ حساب برتر پویا
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه ششم تا پانزدهم «رتبه‌بندی پویا» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎15‌ حساب برتر سنتی
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه ششم تا پانزدهم «رتبه‌بندی سنتی» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎25 حساب برتر پویا
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه شانزدهم تا بیست‌وپنجم «رتبه‌بندی پویا» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎25 حساب برتر سنتی
‎به حساب‌های PAMM‌ که در جایگاه شانزدهم تا بیست‌وپنجم «رتبه‌بندی سنتی» قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎فوق‌العاده محبوب
‎به حساب PAMM با بیشترین تعداد سرمایه‌گذار فعلی تعلق می‌گیرد.
‎پرطرفدار
‎به حساب‌های PAMM‌ که از لحاظ تعداد سرمایه‌گذار در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎فوق سنگین
‎به حساب PAMM که درحال‌حاضر بیشترین میزان سرمایه را مدیریت می‌کند تعلق می‌گیرد.
‎سنگین
‎به حساب‌های PAMM که از لحاظ میزان سرمایه تحت مدیریت، در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند تعلق می‌گیرد.
‎همیشه سبز
‎به حساب‌های PAMM‌ که طی هفته، ماه، سه‌ماه، شش ماه، سال گذشته، یا تا به حال به‌طور مستمر بازده مثبت داشته‌اند تعلق می‌گیرد.
‎رکورد قیمت
‎به حساب PAMM که درحال‌حاضر دارای بالاترین قیمت سهم است تعلق می‌گیرد.
‎5 حساب با سابقه
‎به 5 حساب PAMM‌ که دارای بیشترین سابقه هستند تعلق می‌گیرد.
‎ریسک پایین
‎به 10 حساب PAMM‌ که دارای بهترین نسبت بازده به ریسک هستند تعلق می‌گیرد. فرمول: لگاریتم(2.قیمت سهم/100) / حداکثر کارمزد.
‎همه برنده‌اند
‎به همه حساب‌های PAMM که از زمان افتتاح حداقل 100 سرمایه‌گذار داشته باشند و حداقل 80% بازده برای سرمایه‌گذاران کسب کرده باشند تعلق می‌گیرد.
‎بیشترین بازده هفتگی
‎به حساب PAMM که از لحاظ درصد بیشترین بازده را طی هفته گذشته داشته باشد تعلق می‌گیرد.
‎بیشترین بازده ماهانه
‎به حساب PAMM که از لحاظ درصد بیشترین بازده را طی ماه گذشته داشته باشد تعلق می‌گیرد.
‎بیشترین بازده سه‌ماهه
‎به حساب PAMM که از لحاظ درصد بیشترین بازده را طی سه ماه گذشته داشته باشد تعلق می‌گیرد.
‎بیشترین بازده شش‌ماهه
‎به حساب PAMM که از لحاظ درصد بیشترین بازده را طی شش ماه گذشته داشته باشد تعلق می‌گیرد.
‎بیشترین بازده سالانه
‎به حساب PAMM که از لحاظ درصد بیشترین بازده را طی سال گذشته داشته باشد تعلق می‌گیرد.
‎10 حساب برتر مارتینگل
‎به 10 حساب PAMM‌ که بهترین نسبت روزهای سودآور به زیان‌آور را داشته باشند تعلق می‌گیرد (به احتمال فراوان از استراتژی معاملاتی مارتینگل استفاده می‌شود).
‎فرد خوش‌قول
‎به همه حساب‌های PAMM‌ که مدیران آن‌ها اظهاراتشان را نقض نکرده باشند تعلق می‌گیرد.
‎سخاوتمند
‎به همه حساب‌های PAMM‌ که حداقل سطح دریافت پاداش پیشنهادهای عمومی آن‌ها 9% یا کمتر باشد تعلق می‌گیرد.
‎بی‌وقفه
‎به همه حساب‌های PAMM که تمدید قراردادهای آن‌ها در برنامه‌ریز درخواست باز باشد تعلق می‌گیرد.
‎بی‌باک
‎به همه حساب‌های PAMM که دارای بازده مثبت هستند و افت سرمایه تاریخی حساب را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند تعلق می‌گیرد.
‎5 حساب برتر با بیشترین سرمایه مدیر
‎به 5 حساب PAMM‌ که دارای بیشترین سرمایه مدیر هستند تعلق می‌گیرد.
‎سرمایه مدیر کافی
‎به همه حساب‌های PAMM که مبلغ سرمایه مدیر آن‌ها در مقایسه با سرمایه شناور در حساب PAMM کافی باشد تعلق می‌گیرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.