رتبه بندی حساب‌های PAMM
حساب PAMM

Kalsarikannit

Classic
15‌ حساب برتر پویا25 حساب برتر سنتیهمیشه سبزبی‌وقفهسرمایه مدیر کافی
بازده کل
3 929%
 • در رتبه بندی
  9
 • نتیجه معاملات
  68 481,20 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  61 114,53 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  7 000 USD
 • ریسک
 • مدت زمان کار حساب
  6 سال‌
 • ارز
  USD

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.