رتبه بندی حساب‌های PAMM
حساب PAMM

Koto

conservative
رتبه 2 سنتیریسک پایینبی‌وقفهسرمایه مدیر کافی
بازده کل
152%
 • در رتبه بندی
  109
 • نتیجه معاملات
  8 515,56 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  12 810,24 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  3 000 USD
 • ریسک
 • مدت زمان کار حساب
  12 سال‌ 1 ماه
 • ارز
  USD

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.