آیا حساب های مجازی تاریخ انقضا دارند؟

مدت فعال یودن حساب‌های آموزشی محدود نمی‌باشد. حساب این نوع وقتی فعال شمرده می‌شود که حداقل هر 10 روز یکبار از طریق این حساب به پلتفرم تجاری وارد شوید یعنی اتصال و یا اتصال مجدد به حساب سرور. با این حال باید در نظر داشت که بازکردن و یا بستن معاملات اتصال به سرور محسوب نخواهند شد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.