چگونه سود یا زیان را محاسبه کرد؟

مقدار سود / زیان با فرمول زیر محاسبه می شوند:

 • برای معاملات ‏Buy ‏(خرید): ‏(OpenPrice × ‏Contract) - ‏(ClosePrice × ‏Contract) = ‏Profit/Loss;
 • برای معاملات ‏Sell ‏(فروش): ‏(ClosePrice × ‏Contract) - ‏(OpenPrice × ‏Contract) = ‏Profit/Loss، در اینجا
  • Profit/Loss: میزان سود / زیان به ارز نرخ؛
  • Contract: حجم معامله به ارز پایه؛
  • ClosePrice: قیمت بستن معامله با جفت ارزی؛
  • OpenPrice: قیمت باز کردن معامله با جفت ارزی.

مثال: محاسبه میزان سود / زیان به USD برای جفت ارزی EURGBP با

اطلاعات محاسبه:

 • حجم معامله (به لوت): 0.19 لوت
 • ابزار تجاری: جفت ارزی EURGBP
 • OpenPrice برای EURGBP برابر است با 0.6983
 • ClosePrice برای EURGBP برابر است با 0.6883 (0.6983 - 0.6883 = 0.0100 = 100 پیپ)
 • Contract Size (به EUR): برابر است با 19,000 EUR.
 • نرخ GBPUSD برابر با 2.0256 (برای تبدیل میزان سود/ زیان به USD لازم است).

محاسبه:

 1. Profit/Loss = (19,000 × 0.6983) - (19,000 × 0.6883) = 13,267.7 – 13,077.7 = GBP 190 .
 2. میزان سود / زیان را به USD تبدیل می کنیم. اگر USD در جفت ارزی که محاسبه برای آن انجام می‌شوند در سمت چپ نوشته شده باشد، میزان سود/ زیان را تقسیم بر نرخ ارز کرد و اگر در سمت راست نوشته شده باشد باید ضرب کرد:Profit/Loss = GBP 190 × 2.0256 = USD 384.86.

بنابراین سود بدست آمده برابر است با 384.86 USD.

میزان سود / زیان برای طلای اسپوت و دیگر جفت‌های ارزی در بازار فارکس مانند این مثال محاسبه می‌شوند.

سود و زیان ابزار SPX500_m به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 • برای پوزیشن‌های خرید: Profit/Loss = (ClosePrice – OpenPrice) × Lots × 100;
 • برای پوزیشن‌های فروش: Profit/Loss = (OpenPrice – ClosePrice) × Lots × 100.

سود و زیان ابزار Wst30_m به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 • برای پوزیشن‌های خرید: Profit/Loss = (ClosePrice – OpenPrice) × Lots;
 • برای پوزیشن‌های فروش: Profit/Loss = (OpenPrice – ClosePrice) × Lots.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.