چگونه مبلغ گرو برای معاملات با لوریج شناور را حساب کرد؟

بیایید نحوه محاسبه آن بررسی کنیم:

 1. ابتدا پوزیشن شماره 1 را باز می‌کنیم: 5 لات جفت‌ارز پوند انگلیس دلار آمریکا با نرخ 1.27422 می‌خریم.
 • ارزش تصوری این جایگاه 637,110 دلار آمریکا است (5 × 100,000 × 1.27422 = 637,110).

از آنجاییکه ارزش تصوری کمتر از 700,000 دلار آمریکا است، لوریج 1:1,000 اعمال خواهد شد.

 • مارجین مورد نیاز: 637,100 / 1,000 = 637,11 USD
 1. سپس پوزیشن شماره 2 را باز می‌کنیم: 15 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11479 می‌خریم.

ارزش تصوری این جایگاه 1,672,185 دلار آمریکا است (15 × 100,000 × 1.11479 = 1,672,185).

ارزش تصوری پوزیشن شماره 1 و 2:

 • 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) = 2,309,295 دلار آمریکا
 • مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 2,000,000 دلار آمریکا اما کمتر از 7,000,000 دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,00 دلار بعدی و لوریج 1:200 برای باقی مانده این مبلغ اعمال خواهد شد.
 • مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,00 / 500 + 309,295 / 200 = 4,846.48 USD
 1. پس از آن پوزیشن شماره ۳ را باز می‌کنیم: 40 لات جفت‌ارز پوند انگلیس دلار آمریکا با نرخ 1.27440 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 5,097,600 دلار آمریکا است (40 × 100,000 × 1.27440 = 5,097,600)

مجموع ارزش تصوری پوزیشن شماره 1، 2، و 3:

 • 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) = 7,406,895 دلار آمریکا
 • اکنون مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 7,000,000 دلار آمریکا، اما کمتر از 15,000,000  دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,000 دلار بعدی، لوریج 1:200 برای 5,000,000 دلار بعدی و لوریج 1:100برای باقی مانده این مبلغ اعمال خواهد شد.
 • مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 406,895 / 100 = 32,368.95 USD
 1. سپس پوزیشن شماره 4 را باز می‌کنیم: 70 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11514 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 7,805,980 دلار آمریکا است (70 × 100,000 × 1.11514 = 7,805,980).

مجموع ارزش تصوری پوزیشن‌های شماره 1، 2، 3، و 4:

 • 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) + 7,805,980 (برای پوزیشن شماره 4) = 15,212,875 دلار آمریکا
 • اکنون مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 15,000,000 دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,000 دلار بعدی، لوریج 1:200 برای 5,000,000 دلار بعدی، لوریج 1:100 برای 8,000,000 دلار بعدی، و لوریج 1:25 برای باقی مانده مبلغ اعمال خواهد شد.
 • مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 8,000,000 / 100 + 212,875 / 25 = 116,815 USD
 1. سپس پوزیشن شماره 2 را می‌بندیم: 15 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11479 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 1,672,185 دلار آمریکا است.

مجموع ارزش تصوری پوزیشن‌های باقی مانده (شماره 1، 3، و 4):

 • 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) + 7,805,980 (برای پوزیشن شماره 4) = 13,540,690 دلار آمریکا
 • پس از بسته شدن پوزیشن شماره 2، ارزش تصوری پوزیشن‌های باز باقی مانده به 13,540,690 دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند.  از آنجاییکه اکنون ارزش تصوری کمتر از 15,000,000 دلار آمریکا است، لوریج 1:25 دیگر اعمال نخواهد شد. با کاهش ارزش تصوری، مقدار مارجین مورد نیاز نیز  کمتر خواهد بود.
 • مارجین مورد نیاز:  700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 6,540,690 / 100 = 93,706.90 USD

توجه:

دامنه ارزش تصوری، که سطوح مختلف لوریج در آن اعمال می‌شود، بستگی به گروه ابزار (FX Majors، FX Minors، FX Exotics، FX RUB، Spot Metals و FX Special) دارد. ممکن است الزامات انحصاری نیز برای برخی ابزارها اعمال شود. ارزش تصوری پوزیشن‌های باز در حساب شما به‌صورت مجزا برای هر گروه ابزارهای معاملاتی محاسبه می‌شود. باز کردن یا بستن پوزیشن در ابزاری در یکی از گروه‌ها، هیچ تأثیری روی مقدار لوریج اعمال شده برای پوزیشن‌های موجود در سایر گروه‌های ابزار ندارد. در صفحه «الزامات مارجین» می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره لوریج‌های ارائه شده برای گروه‌های ابزار مختلف کسب کنید.

اگر یک ساعت قبل از بسته شدن جلسه معاملاتی در روز جمعه، پوزیشنی باز، بسته، یا اصلاح شود، یا عملیات غیرمعاملاتی در حساب‌های standard.mt4، standard.mt5، pamm.standard.mt4، یا pamm.standard.mt5 وجود داشته باشد، در زمان باقی مانده تا پایان جلسه، لوریج 1:100  برای همه پوزیشن‌های باز و جدید مربوط به  جفت‌ارزها و فلزات اعمال خواهد شد (به غیر از پوزیشن‌هایی که لوریج 1:1-1:100 اعمال می‌شود). پیش از آنکه جلسه معاملاتی بعدی باز شود، لوریج این پوزیشن‌ها براساس حجم معاملاتی بازنشانی می‌شود یا شما می‌توانید از طریق myAlpari آن را تنظیم کنید.

برای حساب‌های nano.mt4 لوریج ثابت 1: 500 اعمال می‌شود، که ممکن است در صورت بازکردن، بستن، یا اصلاح پوزیشن‌ها یا در صورتی که در طول یک ساعت قبل از بسته شدن جلسه معاملاتی در روز جمعه، هرگونه عملیات غیر معاملاتی وجود داشته باشد، متفاوت باشد. که در آن صورت در زمان باقی مانده تا پایان جلسه، لوریج 1:100  برای همه پوزیشن‌های باز و جدید مربوط به  جفت‌ارزها و فلزات اعمال خواهد شد (به غیر از پوزیشن‌هایی که لوریج 1:1-1:100 برایشان اعمال می‌شود).

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.