سبد PAMM چیست؟

سبد PAMM - مجموعه ای از حساب های PAMM است. توزیع بودجه بین چند حساب PAMM اجازه می دهد با انتخابی مناسب بین بازده بالقوه ریسک و حجم سرمایه به ریسک تنوع داد.

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.