چگونه وجوه بیشتری در سبد PAMM سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذار می تواند مبلغ سرمایه خود را در سبدهای PAMM افزایش دهد. برای این کار باید:

  • وارد کابین شخصی شد
  • به بخش سرمایه گذاری های من در سبدهای PAMM مراجعه کرد؛
  • دکمه "واریز جه" را کلیک کرد؛
  • فرم واریز وجه را پر کرد.

درخواست سرمایه گذاری در نزدیکترین رول اور سبد PAMM اجرا خواهد شد و به زمان توقف دریافت درخواست بستگی دارد. زمان توقف دریافت درخواست در صفحه ملنیتورینگ سبد را بررسی کنید.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.