چرا من در رتبه بندی نیستم؟

دلایل احتمالی:

  • اگر نمی توانید نام مستعار خود را در لیست رتبه بندی نهایی یکی از مسابقات پیدا کنید، لطفا به لیست رتبه بندی کامل مراجعه کنید. در رتبه بندی مسابقه فقط 25 نفر اول مسابقه نشان داده می شوند. لیست بقیه شرکت کنندگان در رتبه بندی کامل در دسترس می باشد.
  • همچنین فقط حسابهایی که موجودی آنها در زمان آخرین نتیجه گیری بیشتر از حداقل میزان موجودی است به لیست "حساب های فعال" انتقال داده شده و در لیست رتبه بندی نشان داده خواهند شد (به بند1.10 مقررات شرکت در مسابقه مراجعه کنید).
  • حساب ها فقط در روز بعد از ثبت نام به رتبه بندی اضافه می شوند. بر اساس بند1.10 مقررات شرکت در مسابقه حساب ها پس از گذراندن رول اور و بررسی موجودی حساب که باید بیشتر از حداقل میزان موجودی لازم برای شرک در مسابقه باشد به گروه "حساب های فعال" منتقل شده و در رتبع بندی شرکت خواهد کرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.