ارز سپرده کارت اعتباری و حساب در آلپاری مختلف است؟ دستورالعمل؟

اگر ارز پایه کارت شما و مرکز پردازش متفاوت باشند، وجه واریزی با نرخ بانک فرستادنده به ارز پایه مرکز پردازش تبدیل می‌شوند. نرخ دقیق تبدیل ارز را می‌توانید از سرویس پشتیبانی بانک فرستادنده بپرسید.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.