چگونه اطلاعیه در مورد تغییر سطح بازده نصب کرد؟

 

سرمایه گذار می تواند سرویس اطلاعیه در مورد تغییرسطح بازدهی را تنظیم کند. این سرویس که در صورت تغییر سطح بازده به سمت بالا و یا پایین به سرمایه گذار ایمیل و یا SMS ارسال خواهد کرد.

برای فعال کردن این سرویس باید:

  • وارد کابین شخصی شد؛
  • در منوی "سرمایه گذاری های من" بخش "حساب های PAMM" انتخاب کنید؛
  • روی شماره حساب مورد نظر کلیک کنید؛
  • در پنجره حساب سرمایه گذاری دکمه "جزئیات" و سپس "تنظیم اطلاع رسانی سطح بازده" در پایین صفحه مراجعه کنید؛
  • سطح مورد نظر را وارد کنید و روش دریافت اطلاعیه (ایمیل و یا SMS) را انتخاب کنید؛
  • و دکمه "ارسال اطلاعیه" را کلیک کنید.

سرمایه گذار می تواند فقط 10 برای هر حساب تنظیم کند 5 اطلاعیه برای سطح بازده پایین تر و 5 درخواست برای اطلاع رسانی در صورت بالاتر بودن سطح بازده از سطح کنونی.

مثال اگر سرمایه گذار میزان "100.00" تعیین کرده است، اگر سطح بازده تا "99.99" پایین آید، او ایمیل و یا SMS دریافت خواهد کرد.

برای محاسبه میزان بازده حساب‌های PAMM که می‌خواهید اطلاعیه دریافت کنید، باید از فرمول زیر استفاده کنید:

100 – نسبت بازده بالقوه به میزان بازده کنونی (به مقیاس سهم از یک واحد) × نرخ کنونی پایه = میزان بازده

نرخ کنونی پایه را می توان با اضافه کردن 100 به میزان بازده کنونی که به درصد نشان داده شده است، دریافت کنید. همچنین بداین صورت شما می‌توانید با کم کردن 100 از نرخ پایه بدست آماده، بازده را به درصد دریافت کنید.

برای مثال، شما می‌خواهید در صورتی میزان بازده کنونی حساب PAMM برابر باشد با 90%، وقتی بازده حساب PAMM تا 20% کاهش یابد، اطلاعیه دریافت کنید، میزان این سطح برابر خواهد بود با

سطح بازده = ( 90 + 100 ) × 0.8 - 100 = 52%

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.