Gann Lines

Gann Lines

خطوط روند که با درجه خاصی از کمترین نرخ و یا بیشترین نرخ رسم ‌می‌شود و به نام یکی از مشهورترین معامله گران قرن 20 که این سیستم تجاری را ابداع کرد، نامیده می شود. خط روند گان ایده‌آل خطی است که شیب 45 درجه‌ای دارد و نسبت آیده‌الی بین نرخ و زمان است. که با تناسب یکسان محاسبه می‌شوند. در صورت نزدیک شدن نرخ به آین خط میزان تقاضا و پیشنهاد به هم نزدیک می‌شوند. اگر نرخ این خط به سمت بالا بگذراند می‌توان روند صعودی را پیش بینی کرد و اگر نرخ زیر این خط قرارداشته باشد می‌توان کاهش نرخ را پیش بینی کرد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.